Algemene Voorwaarden

Info, Prijsoffertes & Boekingen

 1. Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via e-mail.
 2. Prijsoffertes blijven geldig voor een periode van 3 weken, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk en andere…. Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto’s niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 4. Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto’s op te nemen in haar portfolio.

De fotosessie

 1. De fotosessies vinden plaats in onze studio te Aartselaar of Kontich tenzij anders is overeengekomen.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie. 
 3. De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.
 4. De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van kind of volwassene.

Aanlevering van de digitale bestanden

 1. De fotograaf beslist welke foto’s naar haar normen best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl.
 2. Na de sessie (full sessions, geen mini sessions) spreken we tussen de 1 à 2 weekjes na uw sessie opnieuw af om uw keuze van foto’s te maken. U geeft dan uw keuze van pakket door, deze keuze is bindend. Achteraf andere foto’s toevoegen zorgt voor extra kosten. Ook vragen om foto’s weg te laten uit uw selectie, zullen indien deze al bewerkt zijn toch aangerekend worden.
 3. Indien u niet binnen de termijn van maximum 6 maanden langskomt om uw definitieve keuze te maken van foto’s, hebben we het recht om de foto’s na 1 jaar (cfr punt 9) van onze server te verwijderen zonder terugbetaling van de session fee.
 4. Indien er een foutje geslopen is in uw bestelling dient u dit te laten weten binnen 24 u nadat u de digitale bestanden ontvangen hebt, doch nog niet gedownload hebt. Zodra u de foto’s download gaat u akkoord met de foto’s die in uw galerij staan.
 5. De fotograaf bewerkt deze foto’s in haar eigen stijl.
 6. De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden via een link in hoge resolutie voor eigen gebruik en op vraag in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media. Enkel de foto’s met logo mogen geplaatst worden op social media.
 7. De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte Jpeg bestanden. Deze kunnen NIET bekomen worden. 
 8. De fotograaf doet haar uiterste best de digitale goederen binnen de maand na het keuzemoment af te leveren, maar deze tijdspanne is niet bindend. (met uitzondering van commerciële opdrachten) 
 9. De fotograaf bewaard uw raw/nef foto’s gedurende één jaar. Enkel uw gekozen en bewerkte beelden behouden we 2 jaar.
 10. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier. U kan ook uw afdrukken rechtstreeks bij ons bestellen, dan bent u zeker van de kwaliteit.
 11. Afdrukken inclusief een pakket kunnen afgehaald worden bij de fotograaf na afspraak of op eigen risico verstuurd worden, mits betaling bijkomende verzendkosten.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Prijsoffertes worden enkel per mail doorgegeven.
 2. Een sessie retainer wordt gevraagd bij boeking, via overschrijving. Deze is niet terug te vorderen door de klant maar kan omgezet worden naar een andere sessie.
 3. Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren per sessie retainer na boeking (binnen 3 dagen na boeking) en het resterende bedrag ten laatste 5 dagen voor de sessie op BE25 0016 1363 2382
 4. Wij aanvaarden bij voorkeur geen cash betalingen maar vragen om uw betaling over te schrijven.
 5. Bij annulatie worden er kosten in rekening gebracht .(zie “Annulering” in de algemene voorwaarden )
 6. De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen.
 7. Indien u uw keuze later doorgeeft dan de beoogde 2 weken (max 1 maand) na de sessie, gelden de nieuwe prijzen indien er ondertussen prijs veranderingen zijn geweest.

Annulatie

 1. De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te verplaatsen omwille van ziekte, slecht weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.
 2. Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.  
 3. Bij annulatie van de afspraak ten laatste 7 dagen voor de fotosessie kan de sessie retainer worden omgezet naar een andere afspraak voor dezelfde sessie (bv newborn) , of er kan er een andere sessie (bv sitter of cakesmash) worden vastgelegd.

Auteursrecht

 1. Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk en andere…. Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto’s niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 2. Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.
 3. Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM
 4. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Klachten 

Fouten in aflevering van foto’s of afgedrukte items (dozen/albums/wall art/etc..) dienen binnen de 24 uur na ophaling/ontvangst via mail gecommuniceerd te worden. Valt de communicatie niet binnen deze tijdsspanne, dan gaat u akkoord met de items zoals deze afgeleverd zijn.

Bij digitale Items mogen de foto’s nog niet gedownload zijn, indien deze toch gedownload zijn, gaat u akkoord met de foto’s zoals deze afgeleverd zijn.

Alle teksten, foto’s of afbeeldingen in deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Heidi Breugelmans. 

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.  

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Foto’s genomen door Heidi Breugelmans – Pictures With Attitude mogen enkel gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding .

Bij het boeken van een sessie gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

CONTACT

We horen graag iets van je als we kunnen helpen!

Pictures With Attitude.
Pierstraat 128
2630 Aartselaar
heidi@pictureswithattitude.be